กลับ
เมนู

    แผนธุรกิจ

    เป็นแผนธุรกิจซึ่งท่านสามารถสะสมคะแนนได้ตลอดระยะเวลาที่ร่วม ธุรกิจ จึงทำให้ท่านมีโอกาสทำงานได้อย่างต่อเนื่องและขึ้นตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ผลประโยชน์ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หัวใจของธุรกิจทีท่านเข้าร่วมนี้คือ "แผนธุรกิจ" ท่านจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าท่านศึกษา และทำความเข้าใจในแผน การตลาดได้ดีมากน้อยเพียงใด