กลับ

  ความหมายของ KKD

  ประเภทผู้ทำธุรกิจ
  1. ประเภทผู้ทำธุรกิจ KKD (KANGZEN-KENKO DISTRIBUTOR)

  - ค่าสมัครปีแรก 500 บาท
  - ต่ออายุปีละ 250 บาท
  - ส่วนลดในการซื้อสินค้า 25 - 30 %
  - แคตตาล๊อกสินค้า เอกสารธุรกิจคังเซน
  - รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของคังเซน
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ วารสารคังเซน
  - บัตรสมาชิกคังเซน
  - รายได้ตามแผนธุรกิจของคังเซน

  รายได้ตามแผนธุรกิจเกิดขึ้นได้อย่างไร

  รายได้ที่เกิดขึ้นตามแผนการตลาดคังเซนฯนั้น เริ่มต้นได้ง่ายๆ จากตัวคุณ เพียงแค่คุณเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากห้าง สรรพสินค้า หรือ ร้านค้าทั่วไป มาเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทคังเซนฯ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์คุณภาพ 3 กลุ่มไว้รองรับสมาชิก ซึ่งนอกจากจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วยังได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลกลับ มาสู่คุณและเครือข่ายอีกด้วย