กลับ

  E-TEC HUB Learning

  บริษัทคังเซน-เคนโกฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยยึดตามระบบ KISS หรือ Kangzen-kenko International Success System ซึ่งฟังชั่นการอบรมนี้ได้ถูกสร้างขึ้นและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจขายตรงโดยเฉพาะ และถูกใช้ในหลายประเทศที่บริษัทได้เปิดดำเนินการอยู่ ด้วยผลพิสูจน์ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง อาทิ เช่น Personality Development, Selling and Motivating, SM-RSM-PSM Forum, Director Forum, Etc

  ฟังชั่นการอบรม KISS ภายใต้การทำงานสู่ความสำเร็จ (Evolution Success System : ESS)
  • ฟังชั่น 1
  • ฟังชั่น 2
  • ฟังชั่น 3
  • ฟังชั่น 4
  Basic Training 13 Programs
  ลำดับ รหัส ชื่อโปรแกรม
  01 60214 หลักสูตรการอบรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ความงาม
  02 60215 หลักสูตรการอบรมการสาธิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  03 60216 หลักสูตรการอบรมการสาธิตผลิตภัฑณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและทั่วไป
  04 60217 หลักสูตรการอบรมการสาธิตวิเคราะห์ผิว
  05 60218 หลักสูตรการอบรมการสาธิตการแต่งหน้าเบื้องต้น
  06 60219 หลักสูตรการอบรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายและเส้นผม
  07 60220 หลักสูตรการอบรมการสาธิตผลิตภัณฑ์บิวตี้เซน
  08 60114 หลักสูตรการอบรมการสาธิตนวดกดจุดอย่างง่ายด้วยตนเอง
  09 - หลักสูตรการบรรยายผลิตภัณฑ์ใหม่
  10 60211 หลักสูตรการอบรมผลิตภัณฑ์ KK Up 5 (Workshop 1)
  11 20212 หลักสูตรการอบรมผลิตภัณฑ์ KK Up 5 (Workshop 2)
  12 60213 หลักสูตรการอบรมผลิตภัณฑ์ KK Up 5 (Workshop 3)
  13 - หลักสูตรเปิดโอกาสทางธุรกิจ (ฺBOP)
  Standard Training 5 Programs
  ลำดับ รหัส ชื่อโปรแกรม
  01 60275 หลักสูตรเจ้าของธุรกิจสู้ความสำเร็จ (ฺBOSS)(For New Member)
  02 60244/60244_1 หลักสูตรการอบรมธุรกิจเครือข่าย (ความสวยงามของธุรกิจเครือข่าย:MLM1)
  03 60245/60245_1 หลักสูตรการอบรมการบริหารการจัดการธุรกิจเครือข่าย (กลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม:MLM2)
  04 60246 หลักสูตรการอบรมการบริหารการจัดการธุรกิจเครือข่าย (เทคนิคการทำงาน:MLM3)
  05 60268 หลักสูตร Kangzen Power Booms
  Special Training 4 Programs
  ลำดับ รหัส ชื่อโปรแกรม
  01 60231 หลักสูตรแผนธุรกิจพิชิตเงินล้าน (MPS 1,2,3)
  02 30208 หลักสูตรแผนการตลาดคังเซนฯ (กว้างมั้งคั่ง ลึกมั่นคง) (MPS2)
  03 30110 หลักสูตรการอบรมผลิตภัณฑ์ KK Up 5 เพื่อมืออาชืพ
  04 60241/60242 หลักสูตร TTT-ESS
  Quailfled Programs 4 Programs
  ลำดับ รหัส ชื่อโปรแกรม
  01 - หลักสูตรสัมมนาผู้นำระดับ สตาร์ เมเนเจอร์
  02 - หลักสูตรสัมมนาผู้นำระดับ รูบี้ สตาร์ เมเนเจอร์
  03 - หลักสูตรสัมมนาผู้นำระดับ เฟิร์ล สตาร์ เมเนเจอร์
  04 - หลักสูตรสัมมนาผู้นำระดับ ไดเรคเตอร์