กลับ
เมนู

    ยิ่งสร้าง – ยิ่งได้ – ยิ่งขยาย – ยิ่งรวย

03-03-2020

ผู้ได้รับสิทธิ์: สมาชิกคังเซนฯ (KKD.) ทุกรหัสจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญโดยอัตโนมัติ

สิ่งที่จะได้รับจากแคมเปญ: สมาชิก KKD. ทุกรหัส ที่สามารถปิดสปอนเซอร์คนใหม่ได้ในช่วงระยะเวลาแคมเปญฯ

1.จะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างของโบนัสส่วนตัวสูงสุด 30% โดยจะคำนวณจากส่วนต่างระหว่างตำแหน่งของผู้สปอนเซอร์หลัก (ในช่วงระยะเวลาแคมเปญจะกำหนด (%) โบนัสส่วนตัวให้กับผู้สปอนเซอร์หลักไว้ที่ 30% เสมอ

ไว้เป็นตัวตั้ง) นำไปหักลบกับตำแหน่งของผู้สมัครใหม่ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น จากการเปิดบิลใบแรก (ต้องเป็นการเปิดบิลใบแรก 5,000 บาทขึ้นไปภายในเดือนที่สมัครเท่านั้น)

2.กำหนดรอบการปิดสปอนเซอร์คนใหม่ (เฉพาะในช่วงระยะเวลาแคมเปญฯ) ทุกรอบวัน  จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัส – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์

3.กำหนดรอบการจ่ายผลตอบแทน (เงินรายได้) ทุกวันอังคารถัดไปของรอบการปิดสปอนเซอร์

4.สมาชิก KKD. จะได้รับสิทธิ์เป็นผู้สปอนเซอร์หลัก (UpLine Direct Coach) สามารถนำสมาชิกใหม่ที่ปิดสปอนเซอร์ได้นั้นไปต่อให้ลูกทีมรหัสใดก็ได้ภายใต้องค์กร

เงื่อนไขแคมเปญฯ:

1.ผู้สปอนเซอร์หลัก (UpLine Direct Coach) จะต้อง  เขียนระบุคำว่า ”Coach..ตามด้วยรหัสของตนเอง” ลงบนชุดสมัครของคนใหม่นั้น (เขียนลงที่มุมบนขวาของชุดสมัครใหม่)

2.ผู้สปอนเซอร์หลักจะต้องนำส่งชุดสมัครนั้นที่คังเซนทุกสาขา เพื่อให้เกิดการบันทึกข้อมูล

3.การคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้สปอนเซอร์หลัก จะคำนวณโดยใช้ตำแหน่งตัวตั้งคงที่ 30%  หักลบกับตำแหน่ง (%) ของคนใหม่ที่เกิดขึ้นจาก PV ในบิลแรก ณ เวลานั้นเท่านั้น (โดยในบิลแรกนั้นจะต้องมีการเปิดบิดบิล 5,000 บาทขึ้นไป)

ตัวอย่างเช่น KKD.(ก) ปิดสปอนเซอร์คนใหม่คือ New KKD.(ข)     และ New KKD.(ข) มีการเปิดบิลใบแรกเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (2,000pv)

 >วิธีการคำนวณผลตอบแทน (รายได้) ให้กับผู้สปอนเซอร์หลัก คือตัวตั้งโบนัสส่วนตัวของผู้สปอนเซอร์ (30%) – (0%) ตำแหน่งของ New KKD. ณ.เวลานั้น ผลลัพธ์ของส่วนต่างที่เกิดขึ้นคือ (30%) x 2,000pv = 600 บาท

สรุปว่า KKD.(ก) ได้รับผลตอบแทน (รายได้) จำนวน 600 บาท โอนเข้าบัญชีในวันอังคารถัดไป

4.ห้ามยกเลิกบิลที่เข้าร่วมในแคมเปญนี้ในทุกกรณี

5.คะแนนของสมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้นจากบิลแรกนั้น จะถูกคำนวณไปตามเงื่อนไขแคมเปญดังนี้

   5.1 นำไปคำนวณจ่ายให้กับผู้สปอนเซอร์หลัก (ตามส่วนต่างของตำแหน่งในวันที่เปิดบิลแรก)

   5.2 คะแนนในบิลแรกที่ถูกนำไปคำนวณจ่ายให้กับผู้สปอนเซอร์หลักไปแล้ว จะไม่ถูกนำไปคำนวณจ่ายผลประโยชน์ซ้ำอีก แต่จะถูกนำไปเก็บสะสมให้ตามเงื่อนไขของคะแนนสะสมเท่านั้น

         5.2.1 เป็นคะแนนสะสมให้กับสมาชิกใหม่ที่เปิดบิลนั้นด้วยการนำไปรวมกับคะแนนที่เกิดขึ้นหลังจากการเปิดบิลใบแรกนั้น แล้วนำไปคำนวณเฉพาะเงื่อนไขของการคำนวณตำแหน่งตามแผนการตลาดเท่านั้น (จะไม่มีการนำคะแนนจากบิลแรกนั้นไปคำนวณจ่ายผลตอบแทนตามแผนการตลาด)

        5.2.2 เป็นคะแนนสะสมที่จะ pass ขึ้นไปให้กับแม่ทีมตามลำดับ (จะไม่มีการนำคะแนนที่เกิดขั้นจากบิลแรกของสมาชิกใหม่นั้น ไปคำนวณจ่ายซ้ำอีก)              

6.กรณีสมาชิกเป็นศูนย์จำหน่าย ATC ที่ต้องการเข้าร่วมแคมเปญให้ติดต่อโดยตรงที่คังเซนฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือโทร. 02 378 8888 ต่อ 2206

   6.1 เมื่อมีการปิดสปอนเซอร์ใหม่ในช่วงเวลาแคมเปญฯ ATC จะต้องนำชุดสมัครไปเคลียร์ที่สาขา  

   6.2 สมาชิกใหม่นั้นสามารถเปิดบิลซื้อที่ศูนย์ ATC ได้เลย

   6.3 สมาชิกใหม่รหัสใดที่มีการเปิดบิลซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป ศูนย์ ATC นั้น จะต้องทำรายการซื้อเพิ่มจากบริษัทฯ ตามรายการและจำนวนบิลนั้น

   6.4 คะแนนที่เกิดขึ้นจากบิลแรกนั้น จะถูกคำนวณจ่ายตามเงื่อนไขแคมเปญตามที่กำหนด แต่ศูนย์ ATC ก็จะยังคงได้รับผลตอบแทนจากยอดในบิลนั้นตามสิทธิ์การเป็น  ATC เช่นเดิม

7.กรณีที่สมาชิกใหม่มีการเปิดบิลแรก เมื่อระบบคำนวณแล้ว คนใหม่นั้นมีตำแหน่ง 30% (จากการเปิดบิลใบแรก) สมาชิกที่เป็นผู้สปอนเซอร์หลักจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามแคมเปญนี้ เนื่องจากตำแหน่ง (%) ของการคำนวณส่วนต่างนั้น มีค่าเท่ากัน

8.จากข้อ 7. สมาชิกใหม่ที่เปิดบิลใบแรกแล้วขึ้นตำแหน่ง 30% เลย สมาชิกใหม่นั้นจะได้รับประโยชน์ ตามข้อกำหนดของแผนการตลาดตามปกติ รวมทั้งคะแนนทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไปตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนการตลาดตามปกติเช่นกัน

9.กรณีทำรายการผ่าน Application Kangzen Business Solution ให้ทำตามขั้นตอนในหน้า APP หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 378 8888 ต่อ 2701

10.แคมเปญนี้สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับการซื้อโปรโมชั่นตามปกติของบริษัทฯ

11.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คังเซนทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ call center 02 378 8777

1.สมาชิก KKD.(กก) สปอนเซอร์คนใหม่ (NEW KKD จจ.) เข้ามาสู่องค์กรในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563  

   โดยนำคนใหม่นั้น (New KKD. จจ) ไปต่อให้ลูกทีมเก่า (KKD. ขข) 

2.คนใหม่ (NEW KKD. จจ) ซื้อสินค้าในบิลแรก ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 จำนวน 10,000 บาท 

  2.1 คิดเป็นคะแนนประมาณ 4,000pv ของบิลใบแรกนั้น

  2.2 ระบบจะคำนวณตำแหน่งที่เกิดขึ้นจากบิลแรกนั้นทันที เพื่อนำไปเป็นส่วนต่างตัวลบ ไว้คำนวณรายได้ให้กับผู้สปอนเซอร์หลัก (สมาชิก KKD. กก)  >>ตามตัวอย่างที่คนใหม่ซื้อบิลแรก ตำแหน่งของคนใหม่ ณ เวลานั้นคือ 10%

3.การคำนวณผลประโยชน์หรือรายได้ให้กับผู้สปอนเซอร์หลักนั้น จะเป็นไปตามตัวอย่างคือ ตัวตั้งโบนัสส่วนตัวจะถูกกำหนดไว้ให้คงที่เสมอสำหรับผู้สปอนเซอร์หลัก คือ 30% ส่วนตัวลบจะมาจากตำแหน่งที่เกิดขึ้นจากการเปิดบิลของคนใหม่ ณ เวลานั้น (ตามตัวอย่างคือ 10%)

4.จากตัวอย่างเมื่อนำเข้าสู่การคำนวณจะเป็นไปตามนี้

   4.1 นำ (%) โบนัสส่วนตัวของผู้สปอนเซอร์หลัก 30% - 10% (ตำแหน่งของคนใหม่ ณ วันที่เปิดบิลแรก)

        ผลลัพธ์ของส่วนต่างที่ได้คือ 20%

   4.2 นำคะแนนของคะแนนของคนใหม่เกิดขึ้นจากการเปิดบิลในแรกนั้น x กับผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 4.1

         คือ 4,000pv x 20% = 800 บาท

   4.3 ผลลัพธ์ที่ได้ของการคำนวณตามตัวอย่าง 800 บาท นั้นจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้สปอนเซอร์หลัก

        ในวันอังคารถัดไป คือวันอังคารที่ 10 มีนาคม 63

5.คะแนนที่เกิดขึ้นจากบิลใบแรกนั้นจะไม่ถูกคำนวณผลประโยชน์ซ้ำในเรื่องของเงินรายได้ประจำเดือน

   (ตามข้อกำหนดของแผนการตลาด) ทั้งนี้จะหมายรวมถึงคนใหม่ที่เปิดบิลแรกนั้น และรวมไปถึงแม่ทีม

   ในลำดับชั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับอีกด้วย แต่คะแนนนั้นจะยังคงอยู่ในรูปแบบของคะแนนสะสมให้กับคนใหม่

   ที่เปิดบิลใบแรกนั้น และจะยังคง pass ขึ้นไปให้แม่ทีมตามลำดับชั้นเช่นเดิม โดยจะไปเก็บไว้อยู่ในรูปแบบ

   ของคะแนนสะสมเท่านั้น