กลับ
เมนู

    โครงการขยายคู่ค้าทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่น Kangzen Business Solution

06-03-2020

ผู้ได้รับสิทธิ์: สมาชิกคังเซนฯ (KKD.) ทุกรหัสที่มีแอปพลิเคชั่น Kangzen Business Solution จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ:

1.สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิ์เป็น KK Agent

   1.1 สามารถนำร้านค้ามาลงโฆษณาบนพื้นที่ของแอปพลิเคชั่น Kangzen Business Solution (1 รหัส (KKD.) ต่อ 1 สิทธิ์ร้านค้า)

      1.1.1 กรณีเป็นสมาชิกเดิมที่มีรหัส KKD. อยู่แล้ว มีความประสงค์จะนำร้านค้ามาลงโฆษณา บนพื้นที่ของแอปฯ จะต้องแจ้งขอเปิดสิทธ์ KK Privilege โดยติดต่อ 02 -378 8888 ต่อ 2306 ภายในวันเวลาการเปิดทำการของบริษัทฯ และเมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว ให้เข้าไปดำเนินการด้วยตนเองตามขั้นตอนบนแอปพลิเคชั่นฯ (ในเมนู My Store)

      1.1.2 กรณีเป็นสมาชิกใหม่ (new KKD.) ที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วสามารถดำเนินการได้เลย ตามขั้นตอนของแอปพลิเคชั่นฯ (ในเมนู My Store)

  1.2 ร้านค้าที่นำมาลงโฆษณาบนพื้นที่ของแอปพลิเคชั่นนั้นต้องมีสินค้าที่ไม่ซ้ำซ้อน กับสินค้าของบริษัทฯ

  1.3 สามารถนำรหัสสมาชิกใหม่ที่ปิดสปอนเซอร์ให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นั้นไปต่อให้ลูกทีมรหัสใดก็ได้ภายใต้องค์กร (ต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่นฯ เท่านั้น) 

2.สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 400 บาท ต่อ 1 รหัสคนใหม่  ที่เข้าร่วมโครงการฯ   

  2.1 รับรายได้ทันที 300 บาท เมื่อปิดสปอนเซอร์คนใหม่ให้เข้าร่วมโครงการฯ

  2.2 รับรายได้เพิ่มทันทีอีก 100 บาท   เมื่อคนใหม่ที่ปิดสปอนเซอร์ได้ตามข้อ 2.1 สามารถไปปิดสปอนเซอร์คนใหม่ให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้อีกเช่นกัน

  2.3 เงินรายได้ที่รับนั้นจะถูกโอนเข้าไปในกระเป๋าตัง (wallet) ทันทีบนแอปพลิเคชั่น

     2.3.1 สามารถใช้เงินในกระเป๋าตัง (wallet) ซื้อสินค้าคังเซนฯ ผ่านแอปฯ ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

     2.3.2 สามารถโอนเงินจากกระเป๋าตัง (wallet) ออกไปเข้าบัญชีของตนเองได้

           2.3.2.1 ทำตามเมนูที่กำหนดไว้บนแอปฯ ด้วยการกด To Tran

           2.3.2.2 สามารถทำรายการตามข้อ 2.3.2 ได้ทุกวันที่ 1 และ วันที่ 16 ของเดือน

           2.3.2.3 จำนวนเงินที่ทำการโอนออกในวันที่ 1 ของเดือนจะถูกโอนเข้าบัญชี ภายในวันที่ 5 ของเดือน และจำนวนเงินที่ทำการโอนออกในวันที่ 16 ของเดือน จะถูกโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 20 ของเดือน (โดยทุกการดำเนินการของการโอนเงินออกจะถูกหักค่าธรรมเนียม 30 บาทต่อครั้ง)

เงื่อนไขโครงการ:

1.สมาชิกต้องโหลดแอปพลิเคชั่น kangzen Business Solution (สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบน Smart Phone ได้ทั้งระบบ Android และ IOS ผ่าน Play Store และ App Store)

2.สมาชิกเก่าที่ยังดำรงสถานะภาพการเป็นสมาชิก (สมาชิกประเภท KKD.) ของบริษัทฯ จนถึงปัจจุบันเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยอัตโนมัติ

3.สมาชิกใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องสมัครเป็นสมาชิกประเภท KKD. (ค่าสมัครสมาชิก 500 บาท (ไม่ได้รับคู่มือชุดสมัคร) และต้องดำเนินการสมัครผ่านแอปพลิเคชั่นฯ เท่านั้น)  จึงจะได้รับสิทธิ์และผลตอบแทนตามเงื่อนไขของโครงการฯ เช่นเดียวกันกับผู้สปอนเซอร์ทุกประการ รวมไปถึงสิทธ์การได้รับผลตอบแทนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามแผนการตลาดของบริษัทฯ อีกด้วย

4.บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาร้านค้าทุกร้านก่อนที่จะนำลงโฆษณาบนพื้นที่ของแอปพลิเคชั่น หากร้านใดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่นำลงบนแอปพลิเคชั่น ทั้งนี้รวมไปถึงการถอดร้านค้าใดนั้นออกจากพื้นที่ของแอปพลิเคชั่นด้วยเช่นกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

5.การดำเนินการทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จะต้องดำเนินการผ่านแอปพลิชั่น Kangzen Business Solution เท่านั้น รวมไปถึงทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก ใหม่ก็ต้องดำเนินบนแอปพลิเคชั่นด้วยเช่นกัน

6.สมาชิกที่นำร้านค้ามาลงบนแอปฯ ทุกการดำเนินการสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนูบนแอปพลิเคชั่น สมาชิกสามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่านการไลน์แอด Id line @KKprivilege (เป็นไลน์แอดเฉพาะกิจของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่โทร 02 378 8888 ต่อ 2306

7.ทุกร้านค้าที่ได้สิทธิ์ลงโฆษณาบนแอปพลิเคชั่น จะต้องให้ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกคังเซนฯ ที่เข้าไปใช้บริการ โดยสมาชิกที่เข้าไปใช้บริการจะแสดงบัตรสมาชิก ผ่านแอปพลิเคชั่นฯ เพื่อขอรับสิทธิ์พิเศษหรือส่วนลดของร้านค้านั้น

8.สำหรับสมาชิกคังเซนฯ ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึก ติดต่อ 02 378 8888 ต่อ 2701

9.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คังเซนทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ call center 02 378 8777

ข้อมูลเพิ่มเติม:

1.สิ่งที่สมาชิกคังเซนฯ จะได้รับ

   1.1 สิทธิ์ในการนำเสนอพื้นที่โฆษณาบนแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่

   1.2 สิทธิ์การรับผลตอบแทนตามเงื่อนไขของโครงการฯ

   1.3 ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากร้านค้าที่มาลงโฆษณาบนแอปพลิเคชั่น

2.สิ่งที่ร้านค้าที่มาลงโฆษณาบนพื้นที่ของแอปพลิเคชั่นจะได้รับ

   2.1 สแตนดี้ตั้งโต๊ะ (ขนาด A5) แสดงสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ร้านผ่านการนำลงบนแอปพลิเคชั่น

  2.2 ได้สิทธิ์โปรโมทร้านบนแอปพลิเคชั่น Kangzen Business solution เพื่อเพิ่มโอกาสของการสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ ผ่านผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นของบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่มียอดการดาวน์ไหลดและใช้งานของสมาชิก ทั่วประเทศมากกว่า 900,000 รหัส และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

  2.3 สามารถจัดการเรื่องการทำโปรโมชั่นของร้าน ได้ด้วยตนเองผ่านระบบหลังบ้านบนแอปพลิเคชั่นฯ