กลับ
เมนู

    มอบรางวัลพิเศษปันผลกำไรรายปี

17-03-2020

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  2563 คณะผู้บริหาร บริษัทคังเซน – เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร  ดร. ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร และสมาชิกครอบครัวคังเซน  ให้เกียรติต้อนรับและมอบรางวัลพิเศษปันผลกำไรรายปี (CSD Yearly Bonus) ให้กับผู้นำจากประเทศอินโดนีเซีย นำโดย   CSD DANIEL SAERANG&LINDA MAYA MARAMIS ,CSD LIE TJUI PING & YOS MARTONO WIJOYO,  CSD  VITO HARRIS & SILVANA LAUWUNA,  CSD CHANDRA PUTRA NEGARA &WANG YE IE

นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงรับรองอาหารว่าง พร้อมเยี่ยมชมอาคารคังเซน เพลส (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ