กลับ
เมนู

    มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากคณะผู้บริหาร

07-01-2020

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562  บริษัทคังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาคังเซนเพลส  นำโดย Royal CSD สมหมาย-เกียรติ จึงตระกูล และทีมงาน

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากคณะผู้บริหารบริษัท คังเซน-เคนโกฯ คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ (ประธานกิตติมศักดิ์)

 

ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ (ประธานกรรมการบริหาร)

ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ (รองประธานกรรมการบริหาร),คุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ (ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบและการเงิน)

และคุณพงศ์ธณัช สุขเสถียรวงศ์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น.