กลับ
เมนู

    ๑๐๐ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล

07-01-2020

คณะผู้บริหาร บ.คังเซน-เคนโกฯ

ขอกราบขอบพระคุณ คุณสราวุธ วัชรพล หัวหน้ากองบรรณาธิการ และในนามมูลนิธิไทยรัฐ

ที่ให้เกียรติบริษัทฯเข้าร่วมงานรำลึกถึง ๑๐๐ปี ชาตกาล "กำพล วัชรพล" ณ โอกาสนี้