กลับ
เมนู

    มอบทุนการศึกษา“มูลนิธิไทยรัฐ

07-01-2020

คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พร้อมด้วย ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร,ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร,และคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบและการเงิน ร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับ “มูลนิธิไทยรัฐ” 

 

 

พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่เนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ โดยมีคุณสราวุธ วัชรพล หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และทีมงานเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ