กลับ
เมนู

  มอบทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

27-08-2019
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์, ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร , ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร และคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านตรวจสอบและการเงิน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี ผศ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมอื่น ๆ

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  "สวัสดีปีใหม่"...

  คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.อิทธิ์ศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหา...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  "พิธีมงคลสมรส"...

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ทางครอบครัวชุติภานันท์ได้รับเกียรติจากดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานก...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  Party In the Garden...

  สำหรับในช่วงค่ำ หลังจากจบการประชุม Director Conference 2019 บริษัทฯ ได้จัดงาน Party ภายใต้ธีม In...