กลับ

    ๑๐๐ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล

28-12-2019

คณะผู้บริหาร บ.คังเซน-เคนโกฯ ขอกราบขอบพระคุณ คุณสราวุธ วัชรพล หัวหน้ากองบรรณาธิการ และในนามมูลนิธิไทยรัฐ เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติบริษัทฯเข้าร่วมงานรำลึกถึง ๑๐๐ปี ชาตกาล "กำพล วัชรพล" ณ โอกาสนี้