กลับ

    "สักการะพระพรหมเนื่องในวันสารทจีน"

15-08-2019
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัทคังเซน – เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดพิธีสักการะพระพรหม และเจ้าที่ขึ้น เนื่องในวันเทศกาลสารทจีน โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหารฯ ดร. ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหารฯ และคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการตรวจสอบและการเงิน พร้อมด้วยพนักงานคังเซนฯ ณ บริเวณลานด้านหน้าบริษัทฯ เพื่อเป็นสิริมงคล แด่ครอบครัวคังเซน – เคนโกทุกท่าน