กลับ
เมนู

    **เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่**

16-10-2019
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาคังเซนเพลส เปิดบ้านให้การต้อนรับสมาชิกจากบริษัท คังเซน-เคนโกฯ เน็ตเวิร์ท สปป.ลาว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารบริษัทฯ นำโดย ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร ,คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ , ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณพงศ์ธณัช สุขเสถียรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมอาคารสถานที่ บริษัทฯ คังเซนเพลส สำนักงานใหญ่ นำโดยคุณเจริญศักดิ์ นันต๊ะรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คังเซน-เคนโกฯ เน็ตเวิร์ท สปป.ลาว และร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำสุดพิเศษ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจและความอบอุ่น เป็นอย่างยิ่ง.

กิจกรรมอื่น ๆ