กลับ
เมนู

    Thailand’s Smart Awards ประจำปี 2562

29-11-2019
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณพงศ์ธณัช สุขเสถียรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอกย้ำความสำเร็จ และการันตีคุณภาพของบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อย่างเต็มภาคภูมิด้วยการเข้ารับรางวัลบริษัทที่ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารดีเด่น ในงาน Thailand’s Smart Awards ประจำปี 2562 โดยประธานในพิธี คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติมอบรางวัล ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์ และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนรายการ Celeb club คลับคนดัง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยรางวัล Thailand’s Smart Awards 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในประเทศไทย เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการ หรือองค์กรภาคธุรกิจดีเด่นในสาขาต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงผลักดันในการขับเคลื่อนธุรกิจ ยกระดับการพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เข้มแข็งประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจ และเสริมสร้างการออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆสู่สังคมไทย และนานาชาติ

กิจกรรมอื่น ๆ