กลับ

    มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากคณะผู้บริหาร

27-12-2019
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัทคังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาคังเซนเพลส นำโดย Royal CSD สมหมาย-เกียรติ จึงตระกูล และทีมงาน เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากคณะผู้บริหารบริษัท คังเซน-เคนโกฯ คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ (ประธานกิตติมศักดิ์) , ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ (ประธานกรรมการบริหาร) , ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ (รองประธานกรรมการบริหาร),คุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ (ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบและการเงิน) และคุณพงศ์ธณัช สุขเสถียรวงศ์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น. #Welove #Wecare #Weshare #Wegoal #เราจะก้าวไปด้วยกัน #คังเซนเพลส www.kangzen.com