กลับ

    พิธีสักการะพระพรหมเนื่องในเทศกาลสารทจีน

02-09-2020

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร และคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบและการเงิน

พร้อมด้วยพนักงานได้ทำพิธีสักการะพระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ครอบครัวคังเซน ณ บริเวณลานด้านหน้าบริษัทฯ อาคารคังเซน เพลส (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ