กลับ

    คังเซนคืนความสุขสู่สังคม

24-09-2020

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์  โดย ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร และคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบและการเงิน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค, ผลิตภัณฑ์คังเซน และมอบเงินทุนการศึกษาสนับสนุนพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันสนับสนุนโครงการ “น้องอิ่มท้อง...ท่านอิ่มบุญ” แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง

พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอลล์แบบพกพา โดยมี บาทหลวงอนุสรณ์ นิลเขต อธิการ ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

ทั้งนี้ สถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านคามิลเลียน เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรซึ่งจดทะเบียนและดำเนินงานภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530  โดยดูแลเด็กที่อยู่ในสภาวะทุพลภาพ กำพร้า ถูกทอดทิ้ง และผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ สถานสงเคราะห์แห่งนี้ออกแบบเพื่อให้เด็กๆ ได้รับการดูแลที่พิเศษและการบำบัดรักษาในสภาพแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นและพัฒนาความสามารถของแต่ละคน เด็กๆ ทุกคนจะได้รับการฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจจากเจ้าหน้าที่ครู ผู้ดูแล นักกายภาพบำบัดและพยาบาลวิชาชีพ นอกจากนี้ หน้าที่สำคัญของบ้านคามิลเลียนยังรวมไปถึงการดูแลผู้ทุพลภาพในชุมชนโดยจัดเตรียมสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  อุปกรณ์ช่วยเหลือที่ใช้ในกิจวัตรประจำวัน รวมไปถึงการอบรมและการสร้างความสัมพันธ์แบบยั่งยืนให้กับสังคม