กลับ

    คังเซน แบ่งปันรอยยิ้มสู่สังคมไทย

20-10-2020
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท คังเซน – เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)  ภายใต้โครงการ “แบ่งปันความสุข” ให้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำท้องถิ่น เป็นที่เก็บรวบรวมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ปัจจุบันได้มีกิจกรรมสอนประดิษฐ์งานฝีมือโคมไฟต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุเพื่อให้มีกิจกรรมและสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน โดยได้รับเกียรติ จากคุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์  ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร และคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบและการเงิน

พร้อมด้วยท่านสมาชิกนักธุรกิจคังเซน ร่วมกิจกรรม โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค, ผลิตภัณฑ์คังเซน และมอบเงินทุนสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ โดยมี นายกเทศมนตรี คุณศิริพัฒน์ กาวีระ คุณวฤษณี แก้วสุทธิ ประธานกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุ  ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผอ.กองการศึกษา ได้เป็นตัวแทนรับมอบทุนดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต่อไป ทั้งนี้ตัวแทนได้มอบของที่ระลึกเป็นโคมไฟที่ทางศูนย์ฯ จัดทำขึ้นให้กับชาวคณะอีกด้วย