กลับ

    พิธีงานบุญถวายผ้ากฐิน

20-10-2020
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คณะท่านผู้บริหาร นำโดยคุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบและการเงิน

และท่านสมาชิกนักธุรกิจคังเซนให้เกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะองค์พระประธาน และองค์พระพุทธรูปในโบสถ์ ณ วัดทรายมูล อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่โดยมี พระครูโสรัฐ พัฒนคุณ เจ้าอาวาส ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับกองกฐินเพื่อจะได้นำจตุปัจจัยไปทำตามวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนา