กลับ
เมนู

DVD เครื่องกรองน้ำ

  • รายละเอียด
  • วิธีใช้
  • คำแนะนำ

  - น้ำดื่มในอุดมคติ ศ.ดร.สมศักดิ์ วรคามิน หนึ่งในจำนวน 13 ชิ้น วัตถุดิบในชุดกล่องสาธิตผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ (1,400 บาท)
  Kangzen silver Nano Water Purifier
  Kangzen Ionizer Water Purifier
  ประกอบด้วย 2 Track
  - ความรู้เรื่องเครื่องกรองน้ำ 2 รุ่น
  - การสาธิตเครื่องกรองน้ำ
  จำหน่าย ในงาน Manager Forum, งาน NBPT, งาน MLM2
  - ฟรีในหลักสูตร K-SIP

  -

  -

  -