กลับ
เมนู

ผลิตภัณฑ์สำหรับพืช ตรา ฟ้าประทาน

  • รายละเอียด
  • วิธีใช้

  ผลิตภัณฑ์สำหรับพืช ตรา ฟ้าประทาน
  1.“ฟ้าประทาน” คือ สารสกัดจากธรรมชาติ มีส่วนผสมของแร่ธาตุอาหาร และกรดอะมิโนหลากหลายชนิดที่ช่วยให้ พืชเจริญเติบโตแข็งแรงอย่างสมบูรณ์
  2.“ฟ้าประทาน” ทำให้พืชสามารถดูดใช้ ธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต เพิ่มภูมิต้านทานโรคตามธรรมชาติ และทนต่อสภาพแวดล้อมที่ ไม่เหมาะสมกับพืช
  3.“ฟ้าประทาน” ผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยี ทำให้มีอนุภาคขนาดเล็กสามารถซึมผ่าน ปากใบและส่วนต่างๆของพืช เข้าสู่พืช ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพึ่งพา สารจับใบใดๆ
  4."ฟ้าประทาน" หนึ่งเดียวในโลกด้วยวัตกรรม การผลิตที่ก้าวล้ำนำหน้า สารอะมิโนไคโต ทำให้เกิดการนำไนไตรเจนเข้าสู้เซลล์พืช ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้พืช แข็งแรงสมบูรณ์

  ส่วนประกอบหลักที่สำคัญ
  1.กรดอะมิโน ช่วยให้พืชแข็งแรง
  2.สารสกัดจากธรรมชาติ "ไคโตโอลิโกแซคคาไรต์" (Chitooligosaccharide) เอ็นไซม์จากธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยี 5 ขั้นตอนทำให้ได้สารที่มี ความบริสุทธิ์มากและมีขนาดโมเลกุลเล็ก ทำให้พืชสามารถดูดซึมเข้าสู้เซลล์ได้ อย่างรวดเร็วและใช้ประโยชน์ได้ทันที
  3.สารสกัดจากธรรมชาติ "ฮิวมัส" ที่มีคุณสมบัติช่วยทำให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำ ได้ดี ช่วยปรับสภาพดินรักษาสมดุ กรด-ด่าง ให้มีความเหมาะสม กับการปลูกพืช

  คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
  1.ช่วยให้พืชแข็งแรง ดูดกินธาตุอาหาร ได้มากขึ้น
  2.ช่วยให้พืชทนต่อโรค และแมลงศัตรูพืช
  3.เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง
  4.ปลอดภัยต่อเกษตรกร
  5.ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  6.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายดิน
  7.มีกระบวนการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย 5 ขั้นตอน
  >1.เอนไซด์ เทคโนโลยี
  >2.ไบโอ เทคโนโลยี เป็นเทคโลยีการย่อยอนุภาคสารสกัด จากธรรมชาติด้วยเอนไซต์เฉพาะ เพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ
  >3.นาโน เทคโนโลยี เทคโนโลยีการทำให้มีอนุภาคขนาดนาโน เพื่อให้สามารถดูดซึมเข้าปากใบพืช อย่างรวดเร็ว
  >4.ดีเลไทเซชั่น เทคโนโลยี เทคโนโลยีการดีเลตเพื่อจับยึดธาตุอาหาร และกรดอะมิโน ทำให้เกิดโมเลกุลที่เสถียร พืชจึงนำไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์
  >5.เอนแคปซูเลชั่น เทคโนโลยี เทคโนโลยีการเคลือบผิว เพื่อให้สารเดินทาง ได้สู่จุดหมายโดยไม่ละลายระหว่างทาง ทำให้เกิดการออกฤทธิ์อย่างสม่ำเสมอ และยาวนาน

  วิธีการใช้และอัตราการใช้

  พืชที่แช่เมล็ดพันธ์ุก่อนปลูก
  - อัตราการใช้ 5 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร
  - วิธีการใช้ แช่เมล็พันธุ์ก่อนปลูก พืชผัก 3-6 ชั่วโมง, ข้าว 6-12 ชั่วโมง

  พืชไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น
  - อัตราการใช้ 2 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร
  - วิธีการใช้ ฉีดพ่นทางใบ ลำต้น และกิ่ง สำหรับไม้ยืนต้นทุก 15-30 วัน

  ผักกินใบ
  - อัตราการใช้ 2 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร
  - วิธีการใช้ ฉีดพ่นทางใบทุก 7-14 วัน

  ผักกินผล
  - อัตราการใช้ 2 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร
  - วิธีการใช้ ฉีดพ่นทางใบทุก 15 วัน

  ข้าว
  - อัตราการใช้ 2 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร
  - วิธีการใช้
  ครั้งที่ 1 เมื่อข้าวอายุ 25 วัน
  ครั้งที่ 2 เมื่อข้าวอาย 45 วัน
  ครั้งที่ 3 เมื่อข้าวอายุ 65 วัน

  ไม้ดอก ไม้ประดับ
  - อัตราการใช้ 1-2 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร
  - วิธีการใช้ ฉีดพ่นทางใบทุก 7-14 วัน

  เห็ด
  - อัตราการใช้ 3-5 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร
  - วิธีการใช้ แช่วัสดุเพาะเห็ด และฉีดพ่นบริเวณดอกเห็ดทุก 7-14 วัน

  เมื่อมีการระบาดของโรคและแมลง
  - อัตราการใช้ 4 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร
  - วิธีการใช้ ฉีดพ่นทางใบ
  หรือรอบๆโคนต้น เมื่อมีการเข้าทำลาย ของโรคพืชและแมลง ทุก 5 วัน หรือจนกว่าหาย