กลับ
เมนู

ไส้กรองคังเซน สมาร์ท อัลคาไลน์ ฟิลเตอร์

    • รายละเอียด
    • คำแนะนำ

    สำหรับเปลี่ยนใช้กับเครื่องกรองน้ำคังเซน ซิลเวอร์นาโน อัลคาไลน์ พลัส สมาร์ท (50565) (กรณีนำไปเปลี่ยนใส่กับเครื่องกรองน้ำคังเซน ซิลเวอร์นาโน อัลคาไลน์ พลัส (50554) สามารถทำได้เฉพาะเครื่องที่ทำการเปลี่ยนชุดข้อต่อไส้กรองคังเซน สมาร์ท ฟิลเตอร์ ล็อค (50570) แล้วเท่านั้น) ไส้กรองทำหน้าที่กรองสี รส กลิ่นต่างๆ รวมถึงสารคลอรีนที่ติดมากับน้ำ

    อายุการใช้งานประมาณ 6- 12 เดือน ทั้งนี้การใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ (น้ำที่ยังไม่ผ่านการกรอง) ก่อนเข้าเครื่อง