กลับ
เมนู

ชุดข้อต่อไส้กรองคังเซน สมาร์ท ฟิลเตอร์ ล็อค

    • รายละเอียด

    สำหรับนำไปเปลี่ยนใส่ชุดไส้กรอง ในเครื่องกรองน้ำ คังเซน ซิลเวอร์ นาโน อัลคาไลน์ พลัส (50554) เพื่อให้รองรับกับไส้กรอง สมาร์ท (50566) (50567) (50568) (50569)