กลับ
เมนู

  Winner Bonus Goal 2012

 • Winner Bonus Goal 2012
   
  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินปันผลกำไรรายปี 2012 
  อันดับที่ 1  CSD บุตรี - ธีระยุทธ  สุริยะ จำนวน 1,053,832 บาท 
  อันดับที่ 2  CSD สมหมาย - เกียรติ  จึงตระกูล จำนวน 957,882 บาท  
  อันดับที่ 3  CSD บุญศรี  จิตรังษี จำนวน 903,062 บาท  
  อันดับที่ 4  CSD ชลธิชา  ปุราเท - เอกสิทธิ์  วัฒนานุสรณ์ จำนวน 819,041 บาท 
  อันดับที่ 5  CSD ศุภาวีร์ - ณัฐวัสส์  ดวงคำ จำนวน 808,690 บาท 
  อันดับที่ 6  CSD พีรศักดิ์  เรืองจิต จำนวน 711,359 บาท 
  อันดับที่ 7  CSD กัญญณัช  อัครโชติเวช จำนวน 660,918 บาท 
  อันดับที่ 8  CSD กษิดิ์นาถ  โพธิ์ทอง จำนวน 632,572 บาท

กำไรปันผลรายปีอื่น ๆ

 • Winner Bonus Goal 2013

  Winner Bonus Goal 2013

  Winner Bonus Goal 2013
  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินปันผลกำไรรายปี 2013
  ...

 • Winner Bonus Goal 2010

  Winner Bonus Goal 2010

  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินปันผลกำไรรายปี 2010
  อันดับที่ 1  CSD สมหมาย ...

 • Winner Bonus Goal 2011

  Winner Bonus Goal 2011

  เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดง...