กลับ
เมนู

  กำไรปันผลรายปี 2017

 • อันดับที่ 1 CSD สมหมาย – เกียรติ จึงตระกูล     จำนวนเงิน 831,413 บาท

  อันดับที่ 2 CSD บุญศรี  จิตรังษี           จำนวนเงิน 662,678 บาท

  อันดับที่ 3 CSD พีรศักดิ์  เรืองจิต          จำนวนเงิน 620,706 บาท

  อันดับที่ 4 CSD บุตรี – ธีระยุทธ  สุริยะ     จำนวนเงิน 615,577 บาท

  อันดับที่ 5 CSD ศุภาวีร์  ดวงคำ           จำนวนเงิน 336,967 บาท

  อันดับที่ 6 CSD นันดาพร  ภัทรวิภาพร             จำนวนเงิน 246,815 บาท

  อันดับที่ 7 CSD เอกวัสสส์ – พศรินทร์  บุญมาวณัฐพงศ์   จำนวนเงิน 188,531  บาท

  อันดับที่ 8 CSD นพพรรัตน์ – เจตนิพัทธิ์  สิงหวิสัยธร      จำนวนเงิน 163,661 บาท

  อันดับที่ 9 CSD วัลลภ – รัตนา  สงฆ์ประชา   จำนวนเงิน 107,939  บาท

   

กำไรปันผลรายปีอื่น ๆ