กลับ
เมนู

  กำไรปันผลรายปี 2016

 • อันดับที่ 1 CSD บุญศรี   จิตรังษี จำนวนเงิน 1,071,308 บาท

  อันดับที่ 2 CSD สมหมาย-เกียรติ จึงตระกูล จำนวนเงิน 851,206 บาท

  อันดับที่ 3 CSD พีรศักดิ์ เรืองจิต จำนวนเงิน 754,610 บาท

  อันดับที่ 4 CSD บุตรี-ธีระยุทธ สุริยะ จำนวนเงิน 701,449 บาท

  อันดับที่ 5 CSD นันดาพร ภัทรวิภาพร จำนวนเงิน 393,117 บาท

  อันดับที่ 6 CSD วัลลภ-รัตนา  สงฆ์ประชา จำนวนเงิน 364,443 บาท

  อันดับที่ 7 CSD นพพรรัตน์-เจตนิพัทธิ์ สิงหวิสัยธร จำนวนเงิน 291,460 บาท

  อันดับที่ 8 CSD นันทนา-พรชัย ภัทรวิภาพร จำนวนเงิน 279,208 บาท

  อันดับที่ 9 CSD ศุภาวีร์-ณัฐวัสส์  ดวงคำ จำนวนเงิน 170,500 บาท

  อันดับที่ 10 CSD เอกวัสสส์-พศรินทร์ บุญมาวณัฐพงศ์ จำนวนเงิน 142,142 บาท

  อันดับที่ 11 CSD ธนัสนันท์ ปุราเท-เอกสิทธิ์ วัฒนานุสรณ์ จำนวนเงิน 110,625 บาท

กำไรปันผลรายปีอื่น ๆ

 • Winner Bonus Goal 2010

  Winner Bonus Goal 2010

  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินปันผลกำไรรายปี 2010
  อันดับที่ 1  CSD สมหมาย ...

 • Winner Bonus Goal 2014

  Winner Bonus Goal 2014

  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินกำไรปันผลรายปี 2014
  อันดับที่ 1  CSD  ส...

 • Winner Bonus Goal 2012

  Winner Bonus Goal 2012

  Winner Bonus Goal 2012
   
  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินปันผ...