กลับ
เมนู

  Winner Bonus Goal 2010

 • ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินปันผลกำไรรายปี 2010
  อันดับที่ 1  CSD สมหมาย - เกียรติ  จึงตระกูล จำนวน 1,267,103 บาท  
  อันดับที่ 2  CSD บุตรี - ธีระยุทธ  สุริยะ จำนวน 1,099,302 บาท 
  อันดับที่ 3  CSD ศุภาวีร์ - ณัฐวัสส์  ดวงคำ จำนวน 958,814 บาท 
  อันดับที่ 4  CSD บุญศรี  จิตรังษี จำนวน 853,822 บาท  
  ลำดับที่ 5  CSD กษิดิ์นาถ  โพธิ์ทอง จำนวน 787,565 บาท
  ลำดับที่ 6  CSD  บงกช  ครุฑเครือ  จำนวน 669,108 บาท
  อันดับที่ 7  CSD พีรศักดิ์  เรืองจิต จำนวน 653,993 บาท 
  ลำดับที่ 8  CSD  ธัญกมล  จรัสกมลธร  จำนวน 628,658 บาท
  ลำดับที่ 9  CSD  ประกอบ - ชาติชาย  สุวรรณาคม  จำนวน 565,342 บาท
  ลำดับที่ 10  CSD  เจนเนตร - พล.ต.ศักดา  แสนวิเศษ  จำนวน 503,155 บาท

กำไรปันผลรายปีอื่น ๆ