กลับ
เมนู

    Kangzen Business Plan 95%

    แผนธุรกิจหรือแผนการตลาดคังเซน-เคนโก

    เป็นแผนธุรกิจที่มีความโดดเด่น ด้วยการจ่ายผลตอบแทนที่ยุติธรรม สามารถสะสมคะแนนเพื่อขึ้นตำแหน่ง ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเพดานการจ่ายผลตอบแทน ตำแหน่งทางธุรกิจสามารถแซงกันได้ไม่เกี่ยวกับการมาก่อนหรือหลัง และยังเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย

    **ภาพแผนธุรกิจ คังเซน-เคนโก**