กลับ
เมนู

    แผนการตลาดคังเซน (ฉบับปี 2023)

    แผนธุรกิจหรือแผนการตลาดคังเซน-เคนโก

    เป็นแผนธุรกิจที่มีความโดดเด่น ด้วยการจ่ายผลตอบแทนที่ยุติธรรม สามารถสะสมคะแนนเพื่อขึ้นตำแหน่ง ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเพดานการจ่ายผลตอบแทน ตำแหน่งทางธุรกิจสามารถแซงกันได้ไม่เกี่ยวกับการมาก่อนหรือหลัง และยังเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย

    รายได้จากแผนธุรกิจคังเซน-เคนโก จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

    รายได้ที่เกิดขึ้นตามแผนการตลาดคังเซนฯนั้น เริ่มต้นได้ง่ายๆ จากตัวคุณ เพียงแค่คุณเปลี่ยนการซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากห้าง สรรพสินค้า หรือ ร้านค้าทั่วไป มาเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทคังเซนฯ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์คุณภาพ 3 กลุ่มไว้รองรับสมาชิก ซึ่งนอกจากจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วยังได้รับผลตอบแทนเป็นเงินโบนัสกลับคืนมาสู่คุณและเครือข่ายอีกด้วย