กลับ
เมนู

    E-TEC HUB Learning

    บริษัทคังเซน-เคนโกฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยยึดตามระบบ KSS หรือ Kangzen Smart System