กลับ
เมนู

  ผู้ประสบความสำเร็จ

 • Royal CSD ศุภาวีร์ ดวงคำผู้ประสบความสำเร็จกับคังเซน
 • Royal CSD ศุภาวีร์ ดวงคำ

  แม่พิมพ์ของชาติผู้ประสบความสำเร็จจนครอบครอง คราวน์ สตาร์ (CSD) ผู้นี้เคยอบรมและสั่งสอนในฐานะครู อยู่ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี และพบกับคู่ชีวิตที่เป็นครูผู้สอนด้วยกัน คือ คุณศุภาวีร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ลาออกจากราชการเพื่อเข้าสู่ธุรกิจขายตรงก่อนเป็นอันดับแรก เวียนว่ายทำงานขายตรงในระบบ MLM ถึง 8 ปี แต่ก็ไม่สามารถทำให้ฐานะและรายได้ของครอบครัวมั่นคง จึงคิดการณ์ใหญ่จับธุรกิจส่งแรงงานไปต่างชาติ ซึ่งการตัดสินใจในครั้งนั้นทำให้ครอบครัว ดวงคำ ประสบกับปัญหาชิ้นใหม่ที่ทำให้มีหนี้สินติดตัวกลับมากว่า 500,000 บาท เก็บเงินออมกว่า 1 ล้านบาทหายไปในพริบตา

  จนกระทั่งพบทางรอดในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อคุณครูสมโภชน์ มลิวัลย์ ได้แนะนำให้รู้จักไม้ใหญ่นาม " คังเซน-เคนโก " ใช้เวลา 2 เดือน ขึ้นตำแหน่ง SM มีรายได้ 6 หลัก ครั้งแรกในตำแหน่ง ESD พร้อมกับพาหนะคันแรก คู่กายคือ เปอร์โย 306  และมีส่วนร่วมในกองทุนบ้าน ต่อจากนั้นขึ้นตำแหน่งผู้นำสูงสุดเป็นคนที่ 6 ของประเทศ ได้รับกองทุนบ้านอีก 1 หลัง รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ 1 คัน อีกทั้งยังรับผิดชอบขยายงานไปลาว โดยมีเครือข่ายในสายงานกว่า 5,000 คน

  คติพจน์

  สร้างศรัทธาและปรารถนาเป็นผู้ให้