กลับ
เมนู

    ผู้ประสบความสำเร็จ

  • Royal CSD สมหมาย - เกียรติ จึงตระกูลผู้ประสบความสำเร็จกับคังเซน
  • Royal CSD สมหมาย - เกียรติ จึงตระกูล

    ดิฉันรู้จักคังเซนฯ  ตั้งแต่ปี 2541  ทำรายได้หลังจากเป็นผู้จำหน่ายอิสระเดือนแรก 222 บาท  แต่ก็ดีใจจนเอาไปคุยกับสามีว่าสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้แล้ว  ไต่เต้าเรื่อยมาจนกระทั่งทำรายได้คงตัวอยู่ที่ตัวเลขจำนวน 6 หลักต่อเดือน ควบคู่ไปกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยถือว่าคังเซนฯ  เป็นแหล่งที่มีโอกาสให้บ้านและที่ดิน  พร้อมรถยนต์ ตลอดจนโอกาสในการท่องเที่ยวต่างประเทศ    ซึ่งหากลำพังรับราชการอย่างเดียวคงไม่มีโอกาสเช่นนี้

    คติพจน์

    จงมีความฝัน เชื่อมั่นในตนเอง ไม่หวั่นเกรงอุปสรรค รักการทำงาน