กลับ
เมนู

  คำถามที่พบบ่อย

 • คำถาม :กรณีแพ้สินค้าควรทำอย่างไร?
 • คำตอบ :

  ในเบื้องต้นหากพบอาการแพ้สินค้า ให้หยุดใช้ทันที ซึ่งสมาชิกสามารถนำสินค้าที่แพ้พร้อมใบเสร็จ ติดต่อ ที่สาขาคังเซน กรณีมีอาการรุนแรง เช่น ผื่นแดง คัน และได้มีการไปตรวจรักษาโดยคลีนิกที่มีผู้เชี่ยวชาญ ให้นำใบรับรองแพทย์ มาประกอบการพิจารณายื่นเรื่องเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงินได้ที่สาขาที่ซื้อสินค้า

 • คำถาม :สนใจอยากสมัครสมาชิกคังเซน เริ่มต้นอย่างไรบ้าง
 • คำตอบ :

  การสมัครสมาชิก สามารถสมัครได้ที่สาขาคังเซนทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

  1. ประเภทผู้ทำธุรกิจ KKD (KANGZEN-KENKO DISTRIBUTOR) 
  - ค่าสมัครปีแรก 500 บาท
  - ต่ออายุปีละ 250 บาท
  - ส่วนลดในการซื้อสินค้า 25 - 30 %
  - รับแคตตาล็อกสินค้า และเอกสารธุรกิจคังเซน
  - รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของคังเซน
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ วารสารคังเซน
  - บัตรสมาชิกคังเซน
  - รายได้ตามแผนธุรกิจของคังเซน
   
  2. ประเภทผู้บริโภค KKM , CME (KANGZEN-KENKO MEMBER) 
  - ค่าสมัคร 100 บาท
  - ส่วนลดในการซื้อสินค้า 10 %
  - รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของคังเซน
   
  ท่านจะมีรายได้ที่ดีในระยะเวลาอันสั้น และมั่นคงในระยะยาว ด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทนที่คุ้มค่า ยุติธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย

   

 • คำถาม :สามารถซื้อสินค้าได้ช่องทางใดบ้าง?
 • คำตอบ :
  1. ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่สาขาคังเซนทั่วประเทศ
  2. ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์ Authorized Center และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
  3. สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.kangzen.com ซึ่งจะบริการจัดส่งในรูปแบบไปรษณีย์
  4. สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ shop.kangzen.com ซึ่งจะบริการจัดส่งในรูปแบบไปรษณีย์
  5. สั่งซื้อสินค้าผ่าน Application Kangzen Business Solution ที่ play store และ app store ซึ่งจะบริการจัดส่งในรูปแบบไปรษณีย์
  6. ที่ ID Line: @kangzenkenko
  7. สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านนักธุรกิจ เคนโก ทั่วประเทศ

  หากท่านยังไม่มีรหัสสมาชิก ทางบริษัทฯแนะนำให้สมัครสมาชิกก่อน เพื่อซื้อสินค้าโดยท่านจะได้รับส่วนลดสูงสุด 25%

   

 • คำถาม :จะส่งเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าที่ไหน อย่างไร?
 • คำตอบ :
  สมาชิกคังเซน สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ออกใบเสร็จ
  ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
   
  1. สินค้ายังอยู่ในสภาพดีและยังไม่ถูกแกะจากบรรจุภัณฑ์
  2. นำใบเสร็จรับเงินมาแสดง โดยต้องติดต่อเปลี่ยนคืน ณ ศูนย์บริการสาขาที่ออกใบเสร็จเท่านั้น  
   
  เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด