กลับ
เมนู

    ผู้ก่อตั้ง

    คมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ์

    บริษัทคังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดย คมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ์ ใช้ทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ด้วยวิสัยทัศน์การบริหารงานอันกว้างไกล จึงส่งผลให้การดำเนินธุรกิจคังเซนฯ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงและมั่งคั่งให้กับคนทั้งประเทศมาหลายแสนครอบครัว รวมทั้งได้มีการขยายธุรกิจคังเซนฯ ออกสู่แถบประเทศเพื่อนบ้านในแถบอินโดจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนได้มีการขยายงานในด้านต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรธุรกิจในอนาคต