กลับ
เมนู

  บริษัทในเครืออำพันยุทธ์

 • บริษัท อำพันยุทธ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสู่มือลูกค้าผู้ใช้งาน

 • บริษัท อำพันยุทธ์ ลิสซิ่ง จำกัด

  เป็นบริษัทที่เปิดให้บริการทางด้านการเงิน หรือ "kangzen-kenko financial and leasing program" โดยมองกลุ่มลูกค้าหลักในส่วนของบริษัทคังเซนฯ ให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ เช่น บริการเงินด่วน, บริการเช่าซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ, บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและภาษี, และอื่น ๆ นอกจากนี้ทางบริษัท อำพันยุทธ์ ลิสซิ่ง ยังได้ทำการจับมือร่วมกับกลุ่มบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย ในการให้บริการต่อสมาชิกและลูกค้าที่สนใจ คือ บริษัทกรุงเทพประกันภัย และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

 • บริษัท อำพันยุทธ์ โฆษณา จำกัด

  บริษัทอำพันยุทธ์ โฆษณา จำกัด ถือได้ว่าเป็นบริษัทแรกในเครืออำพันยุทธ์ กรุ๊ป ที่ได้เปิดดำเนินการมาแล้วหลายสิบปี ให้บริการในด้านติดต่อจองสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และการผลิตสื่อโฆษณาผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์จนเป็นรู้จักอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจโฆษณาของประเทศไทย ตลอดจนรับจ้างจัดงาน และร่วมกับอีกหลายบริษัทในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานระดับประเทศอย่างต่อ เนื่อง อาทิ เช่น การจัดมวยชิงแชมป์โลก, การจัดงานประเพณีไทย 78 จังหวัด ฯลฯ

 • บริษัท เอ.พี.วาย.แมเนจเม้นท์เซอร์วิส จำกัด

  บริษัท เอ.พี.วาย.แมเนจเม้นท์เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดดำเนินการขึ้นในปี 2550 เพื่อคอยดูแลจัดการความเรียบร้อยในส่วนของอาคารสำนักงาน อสังหาริมทรัพย์ที่รอการพัฒนาในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกและราบรื่นมากยิ่งขึ้น

 • มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์

  ด้วยเจตจำนงค์ของมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ เพื่อต้องการสนับสนุนผู้คนในสังคม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส สามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์จึงมุ่งส่งเสริมการสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับเยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อสร้างความรู้ ความคิด และพัฒนาให้เยาวชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการ และพัฒนาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถนำไปประกอบอาชีพ เพื่อความยั่งยืนและแก้ไขผลกระทบจากปัญหาการว่างงานได้

  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ (เงินบริจาค)
  ชื่อบัญชี : มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์
  ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาบางกะปิ
  ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี : 105-3-23236-7