กลับ
เมนู

    หยุดคำพูด 5 ข้ออ้าง หากต้องการประสบความสำเร้จ

23-01-2020

คำพูดคือสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจากระบบกลไกลของสมอง ซึ่งคำพูดมักจะเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆและส่งต่อออกมาเป็นคำพูด หรือแสดงความรู้สึกได้โดยผ่านคำพูดเพียงไม่กี่คำ หรือที่เรียกว่าการสื่อสารที่ส่งถึงผู้รับนั่นเอง  อีกทั้งคำพูดยังสามารถเป็นพลัง และแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตได้ดีอีกด้วย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการความคิดของตัวเรายังไงและกำหนดทิศทางความคิดให้ไปทางไหน

เป็นคำพูดที่คุ้นชินสำหรับหลายๆคนที่ไม่คิดที่จะลงมือทำ เพราะเราต่างรู้ดีว่าทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน  ดังนั้นการไม่มีเวลาอาจจะไม่ใช่เหตุผล แต่อาจเกิดจากการจัดสรรเวลาที่ไม่เป็นต่างหาก.

เงินเป็นปัจจัยหลักในการลงทุน  แต่การที่ไม่มีเงินที่จะสร้างชีวิตหรือโอกาสของความสำเร็จนั้น มันเกิดจากอะไร เกิดจากการไม่รู้จักอดออม หรือการใช้จ่ายแค่หวังผลในระยะสั้นไม่หวังผลในระยะยาวใช่หรือไม่

ไม่มีความรู้ไม่มีทักษะเป็นข้ออ้างของคนที่ไม่มีความกระตือรือร้น และความไม่พยายามที่จะขวนขวาย หากเราเริ่มที่จะแสวงหาความรู้และเพิ่มทักษะในชีวิตแล้วละก็ไม่มีสิ่งไหนที่เราคิดที่จะทำแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จ

ข้ออ้างของคำว่าไม่มีเพื่อน  ไม่ถือว่าเป็นความคิดที่ผิด แต่เป็นความคิดที่ได้ตัดโอกาสของความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น หากเราคิดที่จะประกอบธุรกิจ เราควรมีจิตใจที่แน่วแน่  เพราะความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราทุกคนได้ลงมือทำ

ดังนั้นหากต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เพียงแต่กำหนดว่าเราจะต้องห้ามพูดใน5 ข้อข้างต้นเพียงเท่านั้น แต่สิ่งที่ทุกคนควรทำและปฎิบัตินั่นก็คือการเริ่มต้นการสร้างแรงบรรดาลใจให้กับตนเอง หาสิ่งที่เราต้องการในชีวิติ และเติมเต็มสิ่งที่ขาด ให้มีความสุข โดยปราศจากความคิดในแง่ลบที่จะส่งผลให้เรานั้นไม่ได้ลงมือทำในสิ่งที่เราตั้งใจและต้องการที่จะประสบความสำเร็จ