กลับ
เมนู

    **มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์คังเซน**

18-05-2020

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณพงศ์ธณัช สุขเสถียรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เดินทางมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์คังเซน จำนวน 500 ชุด

ให้กับแพทย์ และหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ Covid-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย คุณเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินฑัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

#Kangzen28thYears #เราจะก้าวไปด้วยกัน #เราจะดูแลกันและกันตลอดไป

www.kangzen.com
http://shop.kangzen.com
Line: @KangzenKenko