กลับ
เมนู

    สัญจรอุดรธานี

20-12-2021

สัญจรอุดรธานี
บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย ดร.ขวัญโดม อำพันธ์ยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.ชนภูมิ จงตั้งปิติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณคณาพจน์ สุวรรณปา ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จัดงาน “คังเซนสัญจร” สวัสดีปีใหม่ท่านสมาชิกนักธุรกิจพร้อมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำธุรกิจ นำเสนอแผนงานนโยบายปี 2565 สร้างความเชื่อมั่นในการบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จไปด้วยกัน
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสมาชิกนักธุรกิจระดับสูงเข้าร่วมงาน ซึ่งชาวคณะได้รับการต้อนรับจากท่านสมาชิกในพื้นที่อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับชาวคณะเป็นอย่างยิ่ง ณ ร้านอาหารบึงไม้หอม จ.อุดรธานี
#คังเซน #Kangzen30th #คังเซน30ปี #คังเซน3ทศวรรษ #Changeforthegreatergood