กลับ
เมนู

    คังเซนฯ ประกาศแต่งตั้ง ดร.ชนภูมิ จงตั้งปิติ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

20-12-2021

คังเซนฯ ประกาศแต่งตั้ง ดร.ชนภูมิ จงตั้งปิติ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่