กลับ
เมนู

    โปรข้าราชการ

27-01-2021
เงื่อนไขแคมเปญ
1. แคมเปญนี้สำหรับข้าราชการที่ยังไม่เกษียณและเกษียณแล้ว
    พนักงานราชการทั่วไป ,พนักงานราชการพิเศษ 
2. ได้รับสิทธิ์ฟรีค่าสมัครสมาชิก ประเภท KKD มูลค่า 500 บาท 
    (สถานภาพสมาชิก 1 ปี)
3. มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนตามแผนการตลาดคังเซนฯ 95% 
   ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมงานต่างๆ ของบริษัทฯ
4. จะได้รับของสมนาคุณ ยาสีฟัน ออรัล เค เนเชอรัล เฮิร์บ ออริจินัล (รหัสสินค้า 30204) 
    ฟรี 1 ชิ้น มูลค่า (RP) 175 บาท เมื่อซื้อสินค้า (ราคา DP) ครบ 1,000 บาทขึ้นไป ในบิลแรก 
    (ภายในรอบระยะเวลาแคมเปญ)
5. กรณีเป็นข้าราชการและต้องการรับสิทธิ์
    5.1 รับสิทธิ์สมัครได้ที่คังเซน เคนโก ทุกสาขาทั่วประเทศ
            5.1.1 แสดงบัตรข้าราชการ พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการนั้น 
                     ให้กับเจ้าหน้าที่ของแต่ละสาขา
            5.1.2 รับชุดเอกสาร (ใบสมัคร KKD) กรอกข้อมูลพร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ
                      ส่งเจ้าหน้าที่ของแต่ละสาขา
            5.1.3 ผู้รับสิทธิ์ตามแคมเปญฯ จะได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์พร้อมรหัสสมาชิก 
                     หรือสามารถตรวจสอบรหัสสมาชิก (บัตรสมชิก E-member) ในแอปพลิเคชั่น  KK Mall
           5.1.4  ทุกการรับสิทธิ์สมัครฟรี ไม่ว่าจะช่องทางใด ผู้รับสิทธิ์
                     จะต้องใช้เบอร์มือถือของตนเองเท่านั้น 
   5.2 รับสิทธิ์สมัครฟรีด้วยการทำรายการด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชั่น KK Mall 
         5.2.1 ผู้รับสิทธิ์ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ผ่านผู้ให้บริการแอปบนโทรศัพท์ (Android&ios)
         5.2.2 ดำเนินการสมัครตามเมนูบนแอปพลิเคชั่น
         5.2.3 ถ่ายภาพหน้าบัตรข้าราชการแล้วแนบไฟล์
         5.2.4 บัตรสมาชิก (KKD) จะอยู่ในรูปแบบของ (E-member) บนแอปพลิเคชั่น
         5.2.5 ทุกการรับสิทธิ์สมัครฟรี ไม่ว่าจะช่องทางใดผู้รับสิทธิ์จะต้องใช้เบอร์มือถือของตนเองเท่านั้น
   5.3 การรับสิทธิ์สมัครฟรีผ่านผู้สปอนเซอร์ (แม่ทีม)
         5.3.1 ผู้สปอนเซอร์ (แม่ทีม) จะดำเนินการสมัคให้ทั้งหมด เพียงถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการพร้อมลงชื่อ 
                 หรือถ่ายภาพแนบไฟล์ กรณีแม่ทีมนำไปสมัครผ่านแอปพลิเคชั่น
        5.3.2 ต้องใช้เบอร์มือถือของผู้สมัครที่เป็นข้าราชการเท่านั้น 
                 ห้ามใช้เบอร์มือถือของผู้สปอนเซอร์ (แม่ทีม)
        5.3.3 บัตรสมาชิก (KKD) จะอยู่ในรูปแบบของ (E-member) บนแอปพลิเคชั่น
 
6. กรณีผู้สปอนเซอร์ (แม่ทีม) ให้ดำเนินการปิดสปอนเซอร์กับผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ 
    ตามขั้นตอนดังนี้
    6.1 นำสำเนาบัตรข้าราชการที่มีการลงชื่อ (ด้วยปากกาเท่านั้น)
    6.2  ผู้สปอนเซอร์ (แม่ทีม) ติดต่อที่สาขา และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าขอรับสิทธิ์ข้าราชการ   
    6.3  เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอน และแจ้งหัสสมาชิก ผู้สปอนเซอร์ (แม่ทีม) 
           แจ้งให้ผู้สมัครตรวจเช็คบัตรและรหัส E-member ผ่านแอปพลิเคชั่น KK Mall 
    6.4  ผู้สปอนเซอร์สามารถดำเนินการสมัครให้ลูกทีม ผ่านแอปพลิเคชั่น KK Mall  
          (ดำเนินการให้ลูกทีมในทุกขั้นตอนการสมัคร ตามเมนูในแอปพลิเคชั่น)
    6.5 ในทุกขั้นตอนการดำเนินการเบอร์มือถือต้องเป็นเบอร์ของผู้สมัครเท่านั้น 
          ห้ามใช้เบอร์ของผู้สปอนเซอร์ (แม่ทีม)
 7. กรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์เป็นข้าราชการนั้น เป็นสมาชิกคังเซนอยู่แล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์ในแคมเปญฯ นี้ 
     (ระบบจะตรวจเช็คข้อมูลจากเลขบัตรข้าราชการ)
8. ผู้รับสิทธิ์ที่เป็นข้าราชการไม่สามารถนำสิทธิ์ข้าราชการนั้น ให้บุคคลอื่นมาสมัครแทนได้
9. สิทธิ์การเป็นสมาชิกมีระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกำหนดจะต้องเสียค่าต่ออายุ 250 บาท 
    (กรณีมีการซื้อสินค้าภายในรอบปีรวมแล้ว 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ต่ออายุสมาชิกฟรี)
10. ข้าราชการที่ขอรับสิทธิ์ไปแล้ว หากมีการซื้อและมีรายได้เกิดขึ้น ต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วน
       ตามระเบียบของบริษัทฯ
11. ผู้ที่ใช้สิทธิ์ข้าราชการรับสิทธิ์สมัครฟรี จะไม่ได้รับชุดคู่มือและแค็ตตาล็อค จะได้รับเพียงรหัสสมาชิก
      และสิทธิ์ทุกอย่างตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ประเภทนักธุรกิจ KKD  
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. ระยะเวลาแคมเปญฯ 1 เมษายน - 30 ธันวาคม 2564 
14. สอบถามเพิ่มเติม Call Center 02-378-8777