กลับ
เมนู

    คังเซนแบ่งปันความสุขสู่สังคม

23-12-2021

คังเซนแบ่งปันความสุขสู่สังคม

คังเซนร่วมกับมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ โดย ดร.ณัฐพัชร์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.ขวัญโดม อำพันธ์ยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาสนับสนุนเยาวชนผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพู นาคะวิโร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

#CSR #กิจกรรมเพื่อสังคม #Kangzen #คังเซน #Kangzen30th #คังเซน30ปี #คังเซน3ทศวรรษ #Changeforthegreatergood