กลับ
เมนู

    สวัสดีปีใหม่

14-01-2022
สวัสดีปีใหม่
บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย ดร.ขวัญโดม อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติจาก คุณนพ ชูสอน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตบางกะปิ ให้เข้าพบเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ