กลับ
เมนู

    Kangzen We Success

07-10-2019
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาขอนแก่น ได้จัดงาน Kangzen We Success ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารบริษัทฯ นำโดยดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร/ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณพงศ์ธณัช สุขเสถียรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้นำทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสปป.ลาวที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทฯได้เชิญวิทยากร อาจารย์วิชัย ปิติเจริญธรรม นักสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่านได้แก่ ท่าน RSM ณัฐนันท์ ค้าขึ้น จ.อุดรธานี ,ท่าน PSM กิตติคุณ จึงตระกูล จ.นครราชสีมา ,ท่าน PSM ไชยคำรณ เงินหมื่น จ.อุบลราชธานี ในการบรรยายและแชร์ประสบการณ์ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน.ให้กับทุกท่าน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และได้สร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก