กลับ
เมนู

    18.11 Happy Birthday RCSD สมหมาย จึงตระกูล

19-11-2021

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคุณสิรวิชญ์ ชนิญกุล ผู้จัดการเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่าน RCSD สมหมาย - เกียรติ จึงตระกูล Kangzen Millionaire Centurion Class

ในนามของบริษัทฯ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้ท่านสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความความเจริญ ให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขยิ่งๆขึ้นไปค่ะ