กลับ
เมนู

    สายสัมพันธ์ "คังเซน" ไทย-อินโดนีเซีย

10-06-2022
สายสัมพันธ์ "คังเซน" ไทย-อินโดนีเซีย
 
บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย คุณสุชาดา อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ ดร.ณัฐพัชร์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.ขวัญโดม อำพันธ์ยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Andrew Ho (Managing Director of Kangzen-Kenko Indonesia) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย พร้อมให้ความร่วมมือทางธุรกิจ กระชับความสัมพันธ์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจคังเซนร่วมกัน ณ อาคารคังเซนเพลส สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 
#Partner #NextKangzen #kkindonesia #AndrewHoChannel #KangzenSmartSystem #KSS #Qualityproduct  #Qualitylife #Business #สร้างรายได้ #Kangzen #คังเซน #Kangzen30th #คังเซน30ปี #คังเซน3ทศวรรษ #Changeforthegreatergood