กลับ
เมนู

    เทศกาลสารทจีน

12-08-2022
เทศกาลสารทจีน บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดพิธีสักการะพระพรหมและเจ้าที่ในเทศกาลสารทจีน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพัชร์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.ขวัญโดม อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมพิธี ณ อาคารคังเซน เพลส สำนักงานใหญ่ จ.กรุงเทพฯ ซึ่งวันสารทจีน ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยพิธีเซ่นไหว้สักการะ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้คงอยู่สืบไป...