กลับ
เมนู

ไส้กรอง คังเซน นาโน ซิลเวอร์ เซรามิค ฟิลเตอร์

    • รายละเอียด
    • คำแนะนำ

    ไส้กรองมีความละเอียดในการกรองสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ของอนุภาคมากกว่า 0.001 ไมครอนขึ้นไป และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและแบคทีเรีย วัสดุที่ใช้ คือซิลเวอร์ นาโน เคลือบผิวเซรามิก

    -อายุการใช้งาน 6-9 เดือน
    -ทั้งนี้การใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ (น้ำที่ยังไม่ผ่านการกรอง) ก่อนเข้าเครื่อง