กลับ
เมนู

นาเทสช์ แซนนิเทอรี่ แพดส์ โอเวอร์ไนท์

    ผ้าอนามัยสำหรับกลางคืน มากกว่าการซึมซับ มั่นใจกับทุกช่วงเวลา แห้ง...เย็นสดชื่น....ไม่อับชื้น เพิ่มประสิทธิภาพการซึมซับ ด้วยชั้นซึมซับ 7 ชั้น ทำให้รู้สึกเบาสบาย เย็นสดชื่น ไม่ไหลย้อนกลับ ปกป้องตลอดคืน

    สั่งซื้อสินค้า
    ใช้ในช่วงระยะเวลาของการมีประจำเดือน เปิดห่อลอกแถบกาวออก วางผ้าอนามัยด้านแถบกาวทาบติดกางเกงชั้นใน