กลับ
เมนู

เครื่องกรองน้ำ คังเซน ซิลเวอร์ นาโน อัลคาไลน์ พลัส

  มหัศจรรย์เครื่องกรองน้ำ ประดิษฐกรรมแห่งอนาคต “กรองน้ำสะอาดมาตรฐานสากล NSF พร้อมดื่ม” กระบวนการกรองระบบ 4 ขั้นตอน -ไส้กรอง คังเซน เช็ดดิเม้น ฟิลเตอร์ (Kangzen Sediment Filter) ไส้กรองมีความละเอียดในการกรองสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ของอนุภาคมากกว่า 5 ไมครอนขึ้นไป เช่น ตะกอนหยาบ ตะไคร่น้ำ กรวด ทราย ที่ปนมากับน้ำ
  -ไส้กรอง คังเซน อัลคาไลน์ ฟิลเตอร์ (Kangzen Alkali Filter) ทำหน้าที่กรองสี รส กลิ่นต่างๆ รวมถึงสารคลอรีนที่ติดมากับน้ำ ประกอบด้วย แอคติเวทคาร์บอน ที่มีแร่ธาตุแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบ จึงช่วยเติมแร่ธาตุที่สำคัญทำให้น้ำมีคุณสมบัติเป็นด่าง
  -ไส้กรอง คังเซน ยูเอฟ ฟิลเตอร์ (Kangzen UF Filter) ไส้กรองมีความละเอียดในการกรองสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ของอนุภาคมากกว่า 0.01 ไมครอน ขึ้นไป เช่น โลหะหนัก สารแขวนลอย รวมถึงเชื้อโรคต่างๆ
  -ไส้กรอง คังเซน นาโน ซิลเวอร์ เซรามิค ฟิลเตอร์ (Kangzen Nano silver Ceramic Filter) ไส้กรองมีความละเอียดในการกรองสิ่งสกปรก ที่มีขนาดใหญ่ของอนุภาคมากกว่า 0.001 ไมครอนขึ้นไป และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและแบคทีเรีย


  สั่งซื้อสินค้า
  ต่อเข้ากับท่อน้ำปะปา หรือก๊อกน้ำหัวรีเทิร์น