กลับ
เมนู

ไส้กรองคังเซน สมาร์ท เซตดิเมนท์ ฟิลเตอร์

    สำหรับเปลี่ยนใช้กับเครื่องกรองน้ำคังเซน ซิลเวอร์นาโน อัลคาไลน์ พลัส สมาร์ท (50565) (กรณีนำไปเปลี่ยนใส่กับเครื่องกรองน้ำคังเซน ซิลเวอร์นาโน อัลคาไลน์ พลัส (50554) สามารถทำได้เฉพาะเครื่องที่ทำการเปลี่ยนชุดข้อต่อไส้กรองคังเซน สมาร์ท ฟิลเตอร์ ล็อค (50570) แล้วเท่านั้น) ไส้กรองมีความละเอียด 5 ไมครอน ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ตะกอนหยาบ โคลน ตะไคร่น้ำ กรวด ทราย และสนิมเหล็กที่ติดมากับน้ำ

    สั่งซื้อสินค้า
    อายุการใช้งาน ประมาณ 3- 6 เดือน ทั้งนี้การใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ (น้ำที่ยังไม่ผ่านการกรอง) ก่อนเข้าเครื่อง